نرم افزار آموزش کامل بورس نشر ویستا مناسب برای مبتدیان در بورس که شما عزیزان می توانید با پرداخت هزینه 430،000 هزار تومان این نرم افزار آموزشی را تهیه کنید.