سهام وغدیر بیمه می‏شود.
با توجه به ارزش ذاتی بالای نماد وغدیر و در راستای حفظ آرامش، دارندگان سهام نماد وغدیر بیمه خواهند شد.

غدیر در نظر دارد با انتشار اوراق اختیار فروش تبعی که در ایران با نام بیمه سهام شناخته می‌شود،

از سهام خود حمایت کامل نماید.

خرید اوراق اختیار با قیمت بسیار کمتر از قیمت سهم به سهامداران اختیار می‌دهد سهام تحت

تملک خود را به قیمت تضمین شده در آینده به فروش برسانند.

به گفته دکتر سید بابک ابراهیمی(معاون برنامه ریزی مجموعه غدیر): ظرفیت‌های موجود در این

هلدینگ چند رشته‏ ای به گونه‏ای است که در فاز اول یازده شرکت و هلدینگ سودده و موفق

زیرمجموعه این هلدینگ در مراحل نهایی پذیرش و عرضه در بورس و فرابورس هستند.

در ادامه دکتر ابراهیمی به سهامداران توصیه نمودند که با استفاده از این ابزار بیمه،

اطمینان سهامداران برای کسب بازده مورد انتظار برآورده می‌شود و این ابزار مالی با حذف ریسک،

منجر به جلوگیری از رفتار هیجانی سهامداران در بازار سرمایه می‏شود. سهامداران غدیر میتوانند

با کسب سود مورد انتظار تضمین شده در بازه 6ماهه از نوسانات مقطعی این سهم هراسی نداشته باشند.

صدای سهامدار

سه پیشنهاد حمید اعرابی درباره تعادل بخشیدن به بازار

پیشنهاد اول
براي حمايت عملي و واقعي از سهامداران جزء به مدت دو هفته محدوديت فروش ١٠٠ هزارتايي

براي هر كد اعمال شود ،تا صف هاي فروش ٢٠ هزار ميلياردي تشكيل نشود.

سهامداران خرد كه اكثرا دارايي آن ها اندازه همين اوردر ١٠٠ هزارتايي است اگر تصميم به عملي

داشتن بتوانند اعمال كنند.

پيشنهاد دوم
دامنه نوسان نا متقارن
همزمان با اعمال محدوديت در پيشنهاد اول دامنه نوسان نامتقارن كه حالت تشويقي هم دارد اعمال شود.

بدين معني كه دامنه نوسان منفي به ٢ درصد كاهش يابد و دامنه نوسان مثبت همان ٥ درصد باقي بماند.

پيشنهاد سوم

بر خلاف نظر بقيه صاحب نظران حجم مبنا شركتها در منفي افزايش يابد تا دارايي

سرمايه گذاران به راحتي آب نشود.

شرايط فعلي شرايط ترس و هيجان است و در اين شرايط نبايد گذاشت ارزش دارايي ها

با تعداد معاملات كم سهم كاهش يابد.

در كنار اين سه پيشنهاد از ساير ابزارهاي مالي هم استفاده شود . مانند اورق تبعي ،

بازارگرداني ، اوراق خزانه .

همه اين عوامل با هم سبب فروكش شدن فضاي ترس و هيجان خواهد شد.

بجاي اينكه شركتها در مجمع سود تقسيم كنند ٥٠ درصد آن را براي بازارگرداني و سهام خزانه در نظر بگيرند.(سهام وغدیر)

 

صفحه اصلی