بازارهای جهانی پتانسیل یک دوره تورمی را دارد و این تورم عمومی می تواند قیمت کالاهای اساسی را هم افزایش دهد. از این رو سهم های کامودیتی محور بازار سرمایه ما هم فرصت رشد خواهند داشت.(پرونده شرکت بورسی روی میز آقای قاضی)

(پرونده شرکت بورسی روی میز آقای قاضی)

(پرونده شرکت بورسی روی میز آقای قاضی) به گزارش بورس 12، منفی های بازار تمامی ندارد

و اگرچه شاخص کل افت تقریبا ۲۵ درصدی نشان می دهد؛ ولی قیمت خیلی از سهم های کوچک و

متوسط بازار بیش از ۵۰ درصد ریزش داشته و کماکان با فشار فروش مواجه اند. رشد بازار سرمایه

در ماه های قبل، نگرانی هایی برای برخی ایجاد کرده بود و ۲۵ اقتصاددان در همان زمان نامه ای

نوشتند و… به همین بهانه گفتگویی با یکی از همان ۲۵ اقتصاددان داشتیم.

میثم رادپور کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با بورس 12 در این خصوص بیان کرد: اگرچه بازار

اصلاح کرده؛ ولی انتظار بازگشت بازار سرمایه به مدار صعودی نمی رود.

وی افزود: مشکل اصلی فاصله سهم ها از قیمت ذاتی بود و اگر قرار باشد دوباره قیمت سهم ها

افزایش یابد، همان مشکلات تکرار خواهد شد. به نظر می رسد دوران رونق بورس فعلا به پایان رسیده

و حتی افزایش نرخ ارز هم اثر مثبتی بر بازار سرمایه نداشت.((پرونده شرکت بورسی روی میز آقای قاضی))

رادپور تصریح کرد: با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وضعیت بازارهای موازی، نسبت P/E بازار

سرمایه ما نباید بالای ۱۰ باشد. با فرض منطقی بودن نسبت پی بر ای ۱۰، فشار فروش در کل سهم های

بازار توجیه ندارد و به تدریج سهم ها باید به تعادل نزدیک شوند. اما ریسک های سیستماتیک باعث

می شود در روندهای نزولی، تمام سهم های بازار منفی شوند. در کوتاه مدت انتظار می رود سهم ها

به مرز ارزندگی نزدیک شوند؛ البته ممکن است با تغییر نرخ ارز یا سایر متغیرها، شرایط بازار سرمایه هم تغییر کند.

رادپور در پاسخ به این سوال که “بهترین اتفاقی که می تواند سبب رونق بازار سرمایه شود، چیست”

گفت: با سیاست هایی که بانک های مرکزی جهانی مثل فدرال رزرو در پیش گرفته اند، بازارهای

جهانی پتانسیل یک دوره تورمی را دارد و این تورم عمومی می تواند قیمت کالاهای اساسی را هم افزایش دهد.

از این رو سهم های کامودیتی محور بازار سرمایه ما هم فرصت رشد خواهند داشت.