نرم افزار بورس ایران نشر پدیا سافت به همراه نرم افزار بورس نشر پدیده مناسب برای مبتدیان در بورس که شما عزیزان می توانید با پرداخت هزینه 540،000 هزار تومان این نرم افزار آموزشی را تهیه کنید.