نرم افزار بورس ایران نشر پدیا سافت به همراه نرم افزار آموزش بورس نشر پدیده

تومان 53,000

نرم افزار بورس ایران نشر پدیا سافت به همراه نرم افزار بورس نشر پدیده مناسب برای مبتدیان در بورس که شما عزیزان می توانید با پرداخت هزینه 540،000 هزار تومان این نرم افزار آموزشی را تهیه کنید.

محتوای دوره