نرم افزار بورس ایران نشر پدیا سافت مناسب برای مبتدیان در بورس که شما عزیزان می توانید با پرداخت هزینه 350،000 هزار تومان این نرم افزار آموزشی را تهیه کنید