قیمت دلار در سامانه نیما به بالای 26 هزار تومان

بهتر نیست کمی با فکر و به دور از هیجانات [...]