زمان افزایش سرمایه ۵۲۸، ۲۳۳ و ۶۵ درصدی + مجمع سهم جدید و ۸ شرکت

(زمان افزایش سرمایه)زمان برگزاری مجمع سالانه، عادی بطور فوق العاده [...]