سهام وغدیر بیمه می‏شود.

سهام وغدیر بیمه می‏شود. با توجه به ارزش ذاتی بالای [...]